Først og fremst  selger vi moderne og effektive boliger til ulike målgrupper, men ikke bare...

Vårt viktigste produkt er boliger som selges til privatkunder som ønsker en ny bolig.
Vi erverver også tomteområder som vi senere utvikler og bygger ut.

I tillegg til tomte- og boligutvikling i selskap vi har eierandeler i, tar vi også på oss oppdrag hvor vi ivaretar utviklings- og byggeherrerollen for andre aktører.

Nøkkelferdige boliger

Hovedproduktet vårt er nøkkelferdige boliger.


Kjøp av tomter / Samarbeid om tomteutvikling

Vi ønsker å utvide tomteporteføljen vår og tar gjerne en prat hvis du har en tomt eller et tomteområde som du ønsker å selge eller utvikle.


Bistand - boligutvikling/tomteutvikling

I tillegg til utvikling av våre egne prosjekter tar vi også på oss oppdrag hvor vi kan bistå grunneiere med utvikling av deres eiendom. Vi kan levere bistand på ulike nivå etter avtale - knyttet opp mot byggherrerollen.