Personvernerklæring for LinkPro AS og underliggende selskap. Herunder bruk av informasjonskapsler

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på linkpro.no og linkprobolig.no («Nettstedet"), samt personopplysninger som innhentes/mottas via andre kanaler så som e-post, brevpost, telefon mv. 

Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. LinkPro AS, org.nummer: 916 376 162, fra nå av «LP» eller «vi» er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her.

1. OM NETTSTEDET

Vi er utvikler av boliger, og nettsiden viser blant annet boliger for salg, gjennomførte boligprosjekt og øvrige tjenester vil tilbyr. LP er medlem av huskjeden Systemhus som leverer og administrerer programvaren bak denne nettsiden. 

2. HVILKE OPPLYSNINGER INNHENTES, HVA BRUKER VI OPPLYSNINGER TIL OG HVORDAN BEHANDLES DISSE?

Vi innhenter personopplysninger på denne nettsiden via kontaktskjema. Formålet med disse personopplysningene er at vi skal kunne ta kontakt med deg og gi deg den oppfølging du ønsker.

Denne informasjonen lagres både hos oss og sentralt i Systemhus. Dersom det ikke inngås noe kundeforhold i løpet av to år, vil din informasjon slettes innen to år både hos oss og hos Systemhus sentralt. Dette er tjenester/produkter med lang kjøpsprosess, og vi ønsker derfor å kunne følge opp over tid.

Personopplysninger som sendes inn er:

  • Navn, e-postadresse, telefonnummer
     og ved enkelte henvendelser også
  • Adresse, postnummer/-sted og eventuelle filvedlegg

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake samtykket, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før du trakk det tilbake.

Andre henvendelser 

Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon eller e-post), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake samtykket, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før du trakk det tilbake.

For kunder vil det utover kontaktinformasjon innhentes nødvendige opplysninger for å identifisere kontraktspart og det som er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene. Slike personopplysninger deles ved behov med entreprenører, garantiselskap, oppgjørsansvarlig, bank og andre aktører som på ulik måte bidrar til å oppfylle kontrakten. Formålet med dette er oppfylling av kontraktsforpliktelser, og slike data oppbevares så lenge det er nødvendig/hensiktsmessig i henhold kontraktsforholdet og relevante lovkrav.

Digital markedsføring 

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på vår nettside for å kunne gi deg best mulig tilpassede annonser i digitale flater som nettaviser og sosiale medier. Les mer om hvordan vi bruker cookies under i punkt 4.

3. HVEM FÅR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

I enkelte tilfeller trenger vi å dele dine personopplysninger med andre virksomheter:

  • Mestergruppen Bolig AS avd. Systemhus: Vi er medlem av huskjeden Systemhus. I forbindelse med innhenting av tall, analyse og statistikk vil opplysninger sendt inn via nettsiden deles med Systemhus. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt. 2. 
  • Underleverandører av IT-tjenester: Leverandører som har ansvar for å drifte våre system vil ha tilgang til informasjon. Dine opplysninger beskyttes via inngåtte databehandleravtaler.
  • Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler. 
  • Aktører som har behov for opplysninger i forbindelse med oppfyllelse av kontraktsforhold. Eksempelvis entreprenører, garantiselskap, oppgjørsansvarlig og andre aktører som på ulik måte bidrar til å oppfylle kontrakten. Opplisting er ikke fullstendig, men dekker det mest aktuelle.

4. BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER MV.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Informasjonskapsler gjør at vi kan tilpasse tjenester ut fra informasjonen som lagres, og for deg som bruker kan informasjonskapslene gjøre besøket på vår nettside mer brukervennlig og tilpasset.

Nærmere informasjon om informasjonskapsler (cookies) og bruk av elektronisk innsamlede data finner du i eget dokument «Informasjonskapsler» som er tilgjengelig på denne nettsiden.

Grunnlag for innhenting av slike data er samtykke som gis på nettsiden. 

Lagringstid

Data om anonyme brukere, det vil si brukere som ikke gir fra seg informasjon via skjema til oss, lagres i 90 dager. Data om brukere som har fylt ut skjema blir lagret så lenge det er behov for det ihht. punkt 2. Endrer du innstillinger i nettleseren din i forhold til cookies, blir de lagret til du gjør nye endringer.
 
 Data knyttet til kundeforhold lagres så lenge det er nødvendig/ hensiktsmessig i henhold kontraktsforhold og relevante lovkrav. 

5. DINE RETTIGHETER. LAGRING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du har rettigheter til personopplysninger som gjelder deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. For spørsmål vedrørende dine rettigheter ta kontakt med oss på post@linkpro.no. eller se informasjon hos Datatilsynet.

Alle personer som spør, har rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger. LP har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be LP rette opplysningene.Du kan også ha andre rettigheter. Du kan ta kontakt med oss for mer informasjon. Se kontaktinformasjonen over.

Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger, kan du sende en klage til Datatilsynet. Vi ber imidlertid om at du kontakter oss først, så skal vi forsøke å løse problemet.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

Andre personopplysninger som ikke er nevnt i punkt 2 vil bli slettet senest etter to år.

6. ENDRINGER

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.