Nøkkelferdige boliger

Hovedproduktet vårt er nøkkelferdige boliger.

For det meste bygger vi boliger innenfor det som kalles småhusbebyggelse: eneboliger, to-mannsboliger, rekkehus og mindre leilighetsbygg.

Vi bygger også større leilighetsbygg/blokk hvis forholdene ligger bedre til rette for slik bebyggelse.

Boliger som er solgt før ferdigstillelse overtas og betales i hovedsak når boligen er ferdig. Det kreves inn et forskudd ved kontraktsinngåelse. Dette utgjør som regel en ganske liten andel av kjøpesummen.