Bistand - boligutvikling/tomteutvikling

I tillegg til utvikling av våre egne prosjekter tar vi også på oss oppdrag hvor vi kan bistå grunneiere med utvikling av deres eiendom. Vi kan levere bistand på ulike nivå etter avtale - knyttet opp mot byggherrerollen.

Vi kan ta på oss oppdrag som spenner fra rådgiving rundt konkrete problemstillinger, til at vi ivaretar utviklings- og byggherrerollen fullt ut for et prosjekt. Hvis du har en eiendom som du ønsker å utvikle er det bare å ta kontakt for en nærmere vurdering.