Kjøp av tomter / Samarbeid om tomteutvikling

Vi ønsker å utvide tomteporteføljen vår og tar gjerne en prat hvis du har en tomt eller et tomteområde som du ønsker å selge eller utvikle.

En eiendom kan utvikles og overdras på flere måter og med ulike tidsforløp. 

I noen tilfeller kan være mest aktuelt å kjøpe og overdra en eiendom slik at grunneier får sitt oppgjør nokså raskt, mens vi står for videre utvikling og realisering av eiendommen. 

Andre ganger kan det være hensiktsmessig med avtaler som går over lengre tid - kanskje først som en samarbeidsavtale. Trinnvise oppgjør kan være aktuelt i takt med en utbygging. En slik realisering av eiendom kan også gjøres i et fellesskap hvor både grunneier og vi er med i prosjektgjennomføringen.

Vi har en fleksibel tilnærming til slike avtaler ut fra hva som er hensiktsmessig i det konkrete tilfellet. Generelt vil det være slik at tomteverdien i utgangspunktet er knyttet til størrelse og beliggenhet. I tillegg vil tomteprisen ha sammenheng med hvor mye risiko det knytter seg til realisering av en eiendom og hvor lang tid det vil ta før det vil være mulig å bygge den ut.